Wednesday, September 30, 2009

Утрински весник ја публикува нашата реакција

Утрински весник ја публикува нашата реакција:

"Утрински весник" ја публикува нашата реакција во врска со статијата од 28 септември 2009. Им благодариме на уредниците за коректниот однос. Оваа информација може да се прочита и на нашата интернет страница.


The newspaper "Utrinski vesnik" has published our response:

The newspaper "Utrinski vesnik" has published our response in regard with its article from September 28, 2009. We thank the editors for the correctness. This information can also be found on our website.

No comments:

Post a Comment