Monday, November 16, 2009

Предлог за привремено решение на проблемот со енциклопедијата на МАНУПредлог за привремено решение на проблемот со енциклопедијата на МАНУ:

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите, препратено и до редица амбасади во Република Македонија, со предлог за привремено решение на проблемот со енциклопедијата на МАНУ. Ние предлагаме новата редакција да го прифатат "Алманах Македонија" се додека експертите на БККС не ги комплетираат нивните конструктивни препораки. За повеќе информации, посетете ја нашата интернет страница.

Suggestion for a temporary solution to the problem with the MANU encyclopedia:

The Bulgarian Cultural Club - Skopje issued a press release, forwarded to a number of embassies in the Republic of Macedonia, with a proposal for a temporary solution to the problem with the MANU encyclopedia. We suggests that the new editors adopt "Almanach Macedonia" until BKKS experts complete their constructive recommendations. For more information, visit our webpage.

Saturday, November 14, 2009

Добредојдовте на нашиот блог!

Добредојдовте на нашиот блог! Тука можете да ги најдете последните информации за активностите на Бугарскиот културен клуб - Скопје. Вие можеби би сакале исто така да се сврзете со нас и на Facebook, FriendFeed, Twitter или YouTube. Посетете ја и нашата официјална интернет страница.

Welcome to our blog! Here you can find the latest information about the activities of the Bulgarian Cultural Club - Skopje. You may also want to connect with us on Facebook, FriendFeed, Twitter or YouTube. Visit also our official webpage.

Friday, November 13, 2009

Интервју со г-н Лазар Младенов за телевизија СКАТ во врска со енциклопедијатаВо врска со енциклопедијата издадена од Македонската академија на науките и уметностите, претседателот на Бугарскиот културен клуб - Скопје, г-н Лазар Младенов, учествуваше во предавањето "Час по България" на доц. Пламен Павлов, емитувано на телевизијата СКАТ. Емисијата беше посветена на Марко Цепенков, знаменита фигура од бугарското национално Възраждане, за кого говореше Димитар Тачев, потомок на Марко Цепенков. Целото видео може да го симнете од сајтот на СКАТ, а повеќе информации за Марко Цепенков прочитајте во неговата автобиографија.

With regard regard to the encyclopedia published by the Macedonian Academy of Sciences and Arts, the President of the Bulgarian Cultural Club - Skopje, participated in Plamen Pavlov's "Lecture for Bulgaria", broadcast on SKAT television. The lecture was dedicated to Marko Cepenkov, a prominent figure of the Bulgarian National Revival, about whom Dimitar Tachev, his descendant, discussed. You can download the whole video from the website of SKAT television, and you can read more information about Marko Cepenkov in his autobiography.

Wednesday, November 11, 2009

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите во врска со енциклопедијата

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите во врска со енциклопедијата на публикувана од Македонската академија на науки и уметности:

Бугарскиот културен клуб - Скопје ја поздравува одлуката на Собранието на Македонската академија на науките и уметностите за разрешување на досегашната редакција на енциклопедијата, како и на главниот и одговорен редактор Блаже Ристeвски. Ние работиме на конструктивни предлози за демократска енциклопедија, која одговара на историската реалност. За повеќе информации, посетете ја нашата официјална интернет страница.

The Bulgarian Cultural Club - Skopje issued a press release in regard with the encyclopedia published by the Macedonian Academy of Sciences and Arts:

The Bulgarian Cultural Club - Skopje welcomes the decision of the MANU Council to dismiss the editors of the encyclopedia, especially the editor-in-chief Blaze Ristevski. We are working out constructive proposals for a democratic encyclopedia, which corresponds to the historical reality. For more info, visit our official webpage.

Saturday, November 7, 2009

БККС ги посети бугарските воени гробишта во Ново Село

Bulgarian mMilitary cemetery in Novo Selo, in the region of Strumica

БККС ги посети бугарските воени гробишта во Ново Село:

Претседателот и членови на Бугарскиот културен клуб - Скопје ги посетија возобновените бугарските воени гробишта во Ново село, Струмичко, каде што се погребани 71 војници од Втората тројанска и Единаесетата македонска дивизија, загинати за време на Балканската, Меѓусојузничката и Првата светска војна. Прочитајте повеќе. Фотографии од панихидата можете да видите во галеријата качена на нашата интернет страница.

BKKS visited the Bulgarian military cemetery in Novo Selo:

The President and members of the Bulgarian Cultural Club - Skopje have visited the Bulgarian military cemetery in Novo Selo, in the region of Strumica, where 71 soldiers from the 2nd Troyan and 11th Macedonian division, who died during the Balkan Wars and the First World War, are burried. You can read more here. Photographs of the commemoration can be viewed in the gallery uploaded on our website.

Monday, November 2, 2009

Тржество и коктел по повод Денот на народните будители на БугаријаТржество и коктел по повод Денот на народните будители на Бугарија:

Претседателот и членови на Управниот одбор на Бугарскиот културен клуб - Скопје присуствуваа на тржество и коктел по повод 1 ноември - Денот на народните будители на Бугарија, организиран од Амбасадата на Република Бугарија во Република Македонија. За повеќе информации, посетете ја нашата интернет страница.

Ceremony and cocktail on the occasion of the Day of the National Leaders of Bulgaria:

The President and members of the Executive Board of the Bulgarian Cultural Club - Skopje attended the ceremony and the cocktail on the occasion of November 1st - The Day of the National Leaders of Bulgaria, organized by the Embassy of the Republic of Bulgaria in the Republic of Macedonia. For more information, visit our webpage.